Skip to content
Home » பழமொழி விளக்கம் » Proverbs in English and Tamil

Proverbs in English and Tamil

Proverbs in Tamil and English
Proverbs in Tamil and English

Proverbs in English and Tamil – இந்த பதிவில் popular Tamil Proverbs with English meaning உடன் பதிவிட்டுள்ளோம். படித்து பயன்பெறுக.

Proverbs in English and Tamil
ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையாது

ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையாது
What won’t bend at five will not bend at fifty (literal)

Proverbs in English and Tamil
Proverbs in English and Tamil

சுடும் வரை நெருப்பு, சுற்றும் வரை பூமி, போராடும் வரை மனிதன். நீ மனிதன்.
Fire lasts only as long as it heats. The earth lasts only as long as it revolves. Man lasts only as long as he tries. You are man (literal)

Proverbs in English and Tamil
Proverbs in English and Tamil

மயிரைக் கட்டி மலையை இழு, வந்தால் மலை போனால் மயிர்.
Pull a mountain by tying a hair to it. If you succeed you will get a mountain, if you lose you will lose a hair (literal).

Proverbs in English and Tamil
Proverbs in English and Tamil

மாமியார் உடைத்தால் மண்குடம். மருமகள் உடைத்தல் பொன்குடம்.
If the mother-in-law breaks it, it is a mud pot. If the daughter-in-law breaks it, it is a golden pot.

Proverbs in English and Tamil
குடிகாரன் பேச்சு விடிஞ்சா போச்சு

குடிகாரன் பேச்சு விடிஞ்சா போச்சு
A drunkard’s words are gone by the next dawn

Proverbs in English and Tamil
Proverbs in English and Tamil

நிறைகுடம் நீர் தளும்பாது. குறைகுடம் கூத்தாடும்.
Fully Filled pot does not spill (literal)
Empty vessels make the most noise.

தனி மரம் தோப்பு ஆகாது.
A single tree doesn’t make an orchard.

Proverbs in English and Tamilமுள்ளை முள்ளால் எடுக்க வேண்டும்.
A thorn can only be removed with another thorn (literal)
Fight fire with fire.

Proverbs in English and Tamil
அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்.

அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்.
The beauty of the soul is in known in the face (literal)
Meaning: Face is the index of the mind.

Proverbs in English and Tamil
Proverbs in English and Tamil

ஆழம் பார்க்காமல் காலை விடாதே.
Don’t step in the river without knowing its depth.
Look before you leap.

Proverbs in English and Tamil
Proverbs in English and Tamil

யானைக்கும் அடி சறுக்கும்.
Even elephants do slip.
Even the mighty do slip.

Proverbs in English and Tamil
எறும்பு ஊற கல்லும் தேயும்

எறும்பு ஊற கல்லும் தேயும்
Even ants can wear out a rock (literal)
Persistence never fails

காக்கைக்கும் தன்குஞ்சு பொன்குஞ்சு
Even a crow thinks its child is golden.

Proverbs in English and Tamil
Proverbs in English and Tamil

ஆற்றில் போட்டாலும் அளந்து போடு.
Even when throwing in the river, measure what you throw.

Proverbs in English and Tamil
Proverbs in English and Tamil

நிழலின் அருமை வெயிலில் தான் தெரியும்.
Only when in the sun do you miss the shade.

Proverbs in English and Tamil
கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது.

கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது.
The mustard its small, but it is still too spicy (literal)
Don’t measure the worth of a person by their size/shape
Size does not matter.

Proverbs in English and Tamil
மூர்த்தி சின்னதனாலும் கீர்த்தி பெரியது.

மூர்த்தி சின்னதனாலும் கீர்த்தி பெரியது.
The idol may be small, its fame is big.
Don’t judge the worth of a person by their size.

Proverbs in English and Tamilபுலி பசித்தாலும் புல்லை தின்னாது.
Even hunger wont make tiger eat grass (literal)
A person never loses his nature no matter how hard-pressed.

Proverbs in English and Tamil
சிறு நுணலும் தன் வாயால் கெடும்.

சிறு நுணலும் தன் வாயால் கெடும்.
The frog that talks is soon dead (literal)
Know when to keep quiet.

Proverbs in English and Tamil
கற்றது கைமண் அளவு, கல்லாதது உலகளவு.

கற்றது கைமண் அளவு, கல்லாதது உலகளவு.
Alternatively “Known is a drop, unknown is an Ocean”. (Source: Avvaiyar)

பாம்பின் கால் பாம்பறிம்
Only a snake will know the tracks left by another snake. (literal) The persons involved in similar activities know each other better than others do.

Proverbs in English and Tamil
Proverbs in English and Tamil

தோல்வி உன்னை தோற்கடிக்கும் முன் தோல்வியை நீ தோற்கடித்து விடு.
Defeat defeat before defeat defeats you. (Source: Swami Vivekananda)

Proverbs in English and Tamil
மி்ன்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல.

மி்ன்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல.
All that glitters is not gold.

வெறும் கை என்பது மூடத்தனம், உன் விரல்கள் பத்தும் மூலதனம்.
There is nothing called empty hands. You always have 10 fingers in it
Your effort is what all you have got.

Proverbs in English and Tamil
Proverbs in English and Tamilவீட்டைக் கட்டிப்பார், கல்யாணத்தைப் பண்ணிப்பார்.
Build a home, organize a wedding (literal)
If you think daily life is painful, try building a home or organizing a wedding.

முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார்.
There is no downward journey for those who keep trying

Proverbs in English and Tamil
தண்ணீரைக் கூட சல்லடையில் அள்ளலாம்

தண்ணீரைக் கூட சல்லடையில் அள்ளலாம். அது பனிக்கட்டி ஆகும் வரை பொறுத்தால்.
Even water can be held in a sieve, if you wait till it turns to ice.

Proverbs in English and Tamil

ஆட தெரியாதவள் மேடையை கோணல் என்றாளாம்.
She who cannot dance says the stage is imperfect.(Literal)
A bad workman blames his tools.

அடி மேல் அடி வைத்தால் அம்மியும் நகரும்.
If you keep hitting it, even the ammi will move. (Ammi is a large grind stone usually not moved from its position) (Literal)
Try and try till you succeed.

தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா
Good or bad, it doesn’t come from others.
You are responsible for what you get/face.

Thirukkural in Tamil with explanation [Best seller]

காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள்
Make hay while the sun shines.

பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார்.
The patient will rule the world.

சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை.
There are only two castes in this world: ones that give, and ones that don’t.

ஏட்டுச் சுரைக்காய் கூட்டுக்கு உதவாது.
A picture of a vegetable can’t be used in a kottu(‘koottu’ is a sort of stew made with vegetables and lentils).
A recipe is not the dish.

கட்டிக்கொடுத்த சாப்பாடும் சொல்லிக்கொடுத்த வார்த்தையும் பல நாட்கள் தாங்காது.
Packed food and words of wisdom from others don’t last more than a few days.
Self-reliance lasts longer than depending on others.

கூழுக்கும் ஆசை மீசைக்கும் ஆசை
You can’t drink thick porridge if you want to keep your mustache clean.

குப்புர விழுந்தாலும் மீசையில் மண் ஒட்டவில்லை.
I fell flat on my face, but there is no dust on my mustache (literal) Make sure your lies are believable.


ஆக்கப்பொறுத்தவனுக்கு ஆறப்பொறுக்கவில்லை.
He could wait for the food to be cooked, but couldn’t wait for it cool down (literal)
You waited this much, wait just a bit more.

பாலுக்கும் காவல், பூனைக்கும் தோழன்
Guardian of milk, as well as friend of the cat (literal)
Beware of those that get a commission from both parties.

நாய் வாலை நிமிர்த்த முடியாது.
A dog’s tail can’t be straightened (literal)
It is difficult to change one’s nature (similar to ‘a leopard can’t change its spots’).

நாய் வேடம் போட்டால் குறைத்துதான் ஆகணும்.
When (you) dress up as a dog, be prepared to bark (literal)
If you take on a role, be prepared to do whatever the role demands (think before you decide).

ஆறெல்லாம் பாலாக போனாலும் நாய் நக்கித்தான் குடிக்கும்.
Even if a river flows with milk, a dog can take in only one lick at a time (literal)
What one learns is limited by ones capacity to take in (understand).

மலையை கெல்லி எலியை பிடித்தானாம்.
(He) uprooted a mountain to catch a mouse (literal)
(He) wastes a lot of effort to do simple jobs

சுண்டைக்காய் கால் பணம், சுமைக்கூலி முக்கால் பணம்.
A quarter (money) for the berry, three quarters (money) to deliver it (literal).

Read more ;- 1000 Tamil Proverbs vol.1 | 1000 Tamil Proverbs Vol 2

Video – திருமண கனவு பலன்கள்

Thirukkural in Tamil with explanation [Best seller]

பகை நீங்கி செல்வவளம் பெறுக தினமும் கேட்க வேண்டிய பாடல்கள் - ஆஞ்சநேய சகஸ்ர நாம ஸ்தோத்திரம் | முருகப்பெருமான் வேல் விருத்தம்