குடைவறை கோயில்கள் பல்லவர்கள் காலம்

கி பி 3ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 6ஆம் நூற்றாண்டு வரை களப்பிரர்கள் ஆட்சிதான் தமிழக்த்தில் நடந்தது. அக்காலத்தில் கட்டிடக் கலையோ மற்ற கலையோ பிரசித்தி பெறவில்லை. பின்னர் பல்லவ அரச மரபினர் ஆட்சி தமிழகத்தில் நிகழ்ந்தது. பல்லவர்கள் காலம் கி பி 550 – 850 பல்லவர் காலத்தில் தான் தமிழகத்தில் கலைகளுக்கு புத்துணர்ச்சி காலம் எனலாம். பல்லவ மன்னர்கள் சமயம், காலை, இலக்கியம் முதலிய துறைகளில் அதிக ஈடுபாடு

» Read more

பரதநாட்டியம் – ஒரு பக்தி யோகம்

மனிதன் பேசத்தெரியும் முன்பே முகக்குறி சைகை கைக்குறிகளாலும், உறுப்பசைவுகளாலும் தன் உணர்ச்சிையயும் கருத்தையும் வெளிப்படுத்தினான், ஆதலால், மொழிக்கும் இசைக்கும் முன்பிருந்தே நடனம் இருந்தது. மொழியும் இசையும் சேர்ந்து நடனக் கலைக்கு ஒரு வடிவம் தந்தன. நடனக் கலைதான் மனிதனின் உணர்ச்சி, மூளையில் அறிவாகவும், நாவில் பேச்சாகவும், வாக்கில் கவியாகவும் குரலில் பாட்டாகவும், விரலில் கருவிசையாகவும் இருக்கிறது. உணர்ச்சிதான் முகபாவனைகளாலும், தலை, மார்பு, கைகள், இடுப்பு, கால்கள், அங்கங்களாலும், அபிநயமும் கலந்தே வருகிறது.

» Read more

பதினெண்மேற்கணக்கு மற்றும் பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் யாவை?

பதினெண்மேற்கணக்கு நூல்கள் என்பவை யாவை? பாண்டிய நாட்டின் தலைநகரான மதுரையில் நிலவிய கடைச்சங்க காலத்தில் இயற்றப்பட்ட பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை நூல்கள் பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்கள் என வழங்கப்படுகின்றன.  இவை ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு புலவர்களால் பாடப்பட்டவை. பல நூல்களை தொகுத்து அமையப்பெற்றதால் இவை தொகை நூல்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. Amazon: Laptops Year end deals பதினெண்மேற்கணக்கு நூல்கள் என்பன எட்டுத்தொகை மற்றும் பத்துப்பாட்டு ஆகும். எட்டுத்தொகை       

» Read more

தமிழக கலை: மலைக்கோயில்கள்

மலைமேல் கற்கோயில்கள் தமிழகத்தில் உள்ள பெரிய மலைகளின் மேல் தடங்களிலும், பக்கவாட்டுகளிலும் கோயில்கள் கலை நுணுக்கத்துடன் கட்டப்பட்டுள்ளன. அவைகளுள் குறிப்பிடத்தக்கவை கொல்லிமலை – அரப்பளீஸ்வரர் கோயில், திரு ஈங்கோய்மலை – சிவன்கோயில், திருச்செங்கோடு – அர்த்த நாரீஸ்வரர் கோயில், மேலை மலை – கண்ணகி கோட்டம் (தேனீ கம்பம்), திருப்பரங்குன்றம் முருகன் குடைவரை கோயில்கள் ஆகும். மலைமேல் குன்று கோயில்கள் குன்றின் மீது கட்டப்பட்ட கோயில்கள், பல்லவ காலத்தில் எழுப்பப்பட்ட

» Read more

திருக்குறள் கற்பியல் பகுதி 1

பிரிவாற்றாமை குறள் 1151: செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை மற்றுநின் வல்வரவு வாழ்வார்க் குரை. பிரிந்து செல்லாத நிலைமையாக இருந்தால் எனக்குச் சொல்; பிரிந்து சென்று விரைந்து வருதலைப் பற்றியானால் அதுவரையில் உயிர் வாழ வல்லவர்க்குச் சொல். குறள் 1152: இன்கண் உடைத்தவர் பார்வல் பிரிவஞ்சும் புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு. அவருடைய பார்வை முன்பு இன்பம் உடையதாக இருந்தது; இப்போது அவருடைய கூட்டம் பிரிவுக்கு அஞ்சுகின்ற துன்பம் உடையதாக இருக்கின்றது. குறள்

» Read more

தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும்

சங்க இலக்கியம் தமிழில் கிடைக்கப்பெற்ற தொன்மையான இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம். இது தமிழ் மொழியின் இலக்கணத்தை வரையறுப்பதோடு, அக்கால தமிழர்ச் சூழலையும் உரைக்கின்றது. கி.மு 300 தொடக்கம் கி.பி 300 வரை எழுதப்பட்ட இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் எனப்படுகிறது. பழந்தமிழரின் அகப்பொருள் மற்றும் புறப்பொருள் பாடும் கவிதைகளும் சங்க இலக்கியத்தில் காணலாம். இக்காலத்தில் தோன்றிய இலக்கியங்கள் எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு, பதினெண் கீழ்க்கணக்கு என மூன்று தொகை நூற்களாகத் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இக்காலத்தில்

» Read more
1 2 3